Stany umocnienia aluminium

Stan Definicja
F
Jak wyprodukowano (nie podano granicznych wartości parametrów mechanicznych)
O

Wyżarzone - produkty, które osiągają w wyniku formowania na gorąco właściwości takie, jakie są wymagane po wyżarzaniu, mogą być oznaczane "stan utwardzenia O"

O1

Obrobione cieplnie w podobnej temperaturze i przez podobny czas, jak wymagane dla obróbki w kąpieli, i powoli studzone do temperatury pokojowej (uprzednie oznaczenie: T41).

O2

Przerobione plastycznie na gorąco w celu polepszenia odkształcalności do takiej wartości, jak wymagana dla formowania superplastycznego (SPF).

O3

Ujednorodnione

H12
Umocnione przez walcowanie - 1/4 twardości
H14
Umocnione przez walcowanie - 1/2 twardości
H16
Umocnione przez walcowanie - 3/4 twardości
H18
Umocnione przez walcowanie - 4/4 twardości
H19
Umocnione przez walcowanie - ekstra twarde
Hxx4

Stosować do arkuszy lub taśm deseniowych lub wygniatanych, wyprodukowanych z odpowiednich materiałów o stanie utwardzenia Hxx

Hxx5
Umocnione przez walcowanie - stosować na rury spawane
H111
Wyżarzone i nieznacznie umocnione przez walcowanie (mniej, niż H11) podczas kolejnych operacji, takich jak wyprężanie lub prostowanie
H112
Nieznacznie umocnione przez walcowanie po formowaniu na ciepło i/lub lekkim formowaniu na zimno (podane graniczne wartości parametrów mechanicznych)
H116
Stosuje się do stopów aluminiowo-magnezowych o zawartości magnezu 4% lub więcej i dla których podane są graniczne wartości parametrów mechanicznych oraz odporność na korozję warstwową
H22
Umocnione przez walcowanie i częściowo wyżarzone - 1/4 twardości
H24
Umocnione przez walcowanie i częściowo wyżarzone - 1/2 twardości
H26
Umocnione przez walcowanie i częściowo wyżarzone - 3/4 twardości
H28
Umocnione przez walcowanie i częściowo wyżarzone - 4/4 twardości (całkowicie utwardzone)
H32
Umocnione przez walcowanie i ustabilizowane - 1/4 twardości
H34
Umocnione przez walcowanie i ustabilizowane - 1/2 twardości
H36
Umocnione przez walcowanie i ustabilizowane - 3/4 twardości
H38
Umocnione przez walcowanie i ustabilizowane - 4/4 twardości (całkowicie utwardzone)
H42
Umocnione przez walcowanie i malowane lub lakierowane - 1/4 twardości
H44
Umocnione przez walcowanie i malowane lub lakierowane - 1/2 twardości
H46
Umocnione przez walcowanie i malowane lub lakierowane - 3/4 twardości
H48

Umocnione przez walcowanie i malowane lub lakierowane - 4/4 twardości (całkowicie utwardzone)

W
Obrobione cieplnie w kąpieli (niestabilny stan utwardzenia). Może być podany również okres naturalnego starzenia (w2h..)
W51

Obrobione cieplnie w kąpieli (niestabilny stan utwardzenia) i odprężone przez wyprężanie o kontrolowaną wielkość (trwałe odkształcenie 0,5% do 3% dla arkuszy, 1,5% do 3% dla płyt, 1% do 3% dla kucia ręcznego lub kucia pierścieniowego oraz dla pierścienia walcowanego).Po wyprężeniu produkty nie podlegają prostowaniu.

W510
Obrobione cieplnie w kąpieli (niestabilny stan utwardzenia) i odprężone przez wyprężanie o kontrolowaną wielkość (trwałe odkształce­nie 1% do 3% dla wyciskanych: walcówki, prętów niepokrywanych i rur, 0,5% do 3% dla rur ciągnionych). Po wyprężaniu produkty nie podlegają prostowaniu
W511

Tak samo, jak W510, z wyjątkiem: po wyprężaniu dozwolone jest lekkie prostowanie w celu uzyskania zgodności ze standardowymi tolerancjami.

W52
Obrobione cieplnie w kąpieli (niestabilny stan utwardzenia) i odprężone przez dogniatanie w celu wytworzenia stałego odkształcenia 1%do5%.
W54

Obrobione cieplnie w kąpieli (niestabilny stan utwardzenia) i odprężone przez dobijanie na zimno w matrycy wykańczającej (kucie mat­ rycowe).

T1
Studzone po procesie formowania na gorąco i starzone w naturalny sposób
T2
Studzone po procesie formowania na gorąco, przerobione plastycznie na zimno i starzone w naturalny sposób
T3

Obrobione cieplnie w kąpieli, przerobione plastycznie na zimno i starzone w naturalny sposób.

T31
Obrobione cieplnie w kąpieli, przerobione plastycznie na zimno o około 1% i starzone w naturalny sposób
T351
Obrobione cieplnie w kąpieli, odprężone przez wyprężanie o kontrolowaną wielkość (trwałe odkształcenie 0,5% do 3% dla arkuszy, 1,5% do 3% dla płyt, 1 % do 3% dla walcowanych lub wykańczanych na zimno walcówki i prętów, 1 % do 5% dla kucia ręcznego i kucia pierścieniowego oraz dla pierścieni walcowanych) i starzone w naturalny sposób. Po wyprężaniu produkty nie podlegają prostowaniu
T3510
Obrobione cieplnie w kąpieli, odprężone przez wyprężanie o kontrolowaną wielkość (trwałe odkształcenie 1% do 3% dla wyciskanych: walcówki, niepokrywanych kształtowników i rur, 0,5% do 3% dla rur ciągnionych) i starzone w naturalny sposób. Po wyprężaniu pro­dukty nie podlegają prostowaniu.
T3511
Tak samo, jak T3510, z wyjątkiem: po wyprężaniu dopuszczalne jest lekkie prostowanie w celu uzyskania zgodności ze standardowymi tolerancjami
T352

Obrobione cieplnie w kąpieli, odprężone przez dogniatanie w celu wytworzenia stałego odkształcenia 1% do 5% i starzone w naturalny sposób.

T354
Obrobione cieplnie w kąpieli, odprężone przez dobijanie na zimno w matrycy wykańczającej i starzone w naturalny sposób.
T36
Obrobione cieplnie w kąpieli, przerobione plastycznie na zimno o około 6% i starzone w naturalny sposób.
T37

Obrobione cieplnie w kąpieli, przerobione plastycznie na zimno o około 7% i starzone w naturalny sposób.

T39

Obrobione cieplnie w kąpieli i przerobione plastycznie na zimno o odpowiednią wielkość w celu osiągnięcia podanych właściwości mechanicznych. Przeróbka plastyczna na zimno może być wykonana przed lub po naturalnym starzeniu.

T4
Obrobione cieplnie w kąpieli i starzone w naturalny sposób
T42

Obrobione cieplnie w kąpieli i starzone w naturalny sposób. Stosuje się do materiałów próbnych obrabianych cieplnie z materiałów wyżarzonych lub materiałów o stanie utwardzenia F lub do produktów obrabianych cieplnie przez użytkownika z materiału o dowol­ nym stanie utwardzenia.

T451
Obrobione cieplnie w kąpieli, odprężone przez wyprężanie o kontrolowaną wartość (trwałe odkształcenie 0,5% do 3% dla arkuszy 1,5% do 3% dla płyt, 1% do 3% dla walcówki i grubych prętów walcowanych lub wykańczanych na zimno, 1% do 5% dla kucia ręcznego lub kucia pierścieniowego oraz dla pierścieni walcowanych) i starzone w naturalny sposób. Po wyprężaniu produkty nie podlegajá prostowaniu.
T4510
Obrobione cieplnie w kąpieli, odprężone przez wyprężanie o kontrolowaną wartość (trwałe odkształcenie 1% do 3% dla wyciskanych prętów, kształtowników niepokrywanych i rur, 0,5% do 3% dla rur ciągnionych) i starzone w naturalny sposób Po wyprężaniu produkty nie podlegają prostowaniu
T4511
Tak samo, jak T4510 z wyjątkiem: po wyprężaniu dopuszczalne jest lekkie prostowanie w celu uzyskania zgodności ze standardowymi tolerancjami.
T452

Obrobione cieplnie w kąpieli, odprężone przez dogniatanie w celu wytworzenia stałego odkształcenia 1% do 5% i starzone w naturalny sposób.

T454
Obrobione cieplnie w kąpieli, odprężone przez dobijanie na zimno w matrycy wykańczającej i starzone w naturalny sposób.
T5

Studzone po procesie formowania na gorąco i następnie sztucznie starzone.

T51
Studzone po procesie formowania na gorąco i następnie sztucznie starzone w warunkach nie do starzenia w celu polepszenia odkształcalności.
T56

Studzone po procesie formowania na gorąco i następnie sztucznie starzone - poziom właściwości mechanicznych wyższy niż T5 osiągnięty przez specjalną kontrolę procesu (stopy serii 6000).

T6
Obrobione cieplnie w kąpieli i następnie sztucznie starzone.
T61
Obrobione cieplnie w kąpieli i następnie sztucznie starzone w warunkach niedostarzenia w celu polepszenia odkształcalności.
T6151
Obrobione cieplnie w kąpieli, odprężone przez wyprężanie o kontrolowaną wartość (trwałe odkształcenie 0,5% do 3% dla arkuszy, 1,5% do 3% dla płyt) i następnie sztucznie starzone w warunkach nie do starzenia w celu polepszenia odkształcalności Po wyprężaniu produkty nie podlegają prostowaniu.
T62

Obrobione cieplnie w kąpieli i następnie sztucznie starzone. Stosuje się do materiałów próbnych obrobionych cieplnie z materiałów wyżarzonych lub materiałów o stanie utwardzenia F lub do produktów obrobionych cieplnie przez użytkownika z materiałów o dowolnym stanie utwardzenia.

T64

Obrobione cieplnie w kąpieli i następnie sztucznie starzone w warunkach niedostarzenia (między T6 a T61) w celu polepszenia odkształcalności.

T651
Obrobione cieplnie w kąpieli, odprężone przez wyprężanie o kontrolowaną wartość (trwałe odkształcenie 0,5% do 3% dla arkuszy 1,5% do 3% dla płyt, 1% do 3% dla walcowanych lub wykańczanych na zimno walcówki lub grubych prętów, 1% do 5% dla kucia ' ręcznego i kucia pierścieniowego oraz dla pierścieni walcowanych) i następnie sztucznie starzone. Po wyprężaniu produkty nie podlegają prostowaniu.
T6510
Obrobione cieplnie w kąpieli, odprężone przez wyprężanie o kontrolowaną wartość (trwałe odkształcenie 1% do 3% dla wyrobów wyciskanych: prętów, nie pokrywanych kształtowników i rur, 0,5% do3% dla rur ciągnionych) i następnie sztucznie starzone Po wyprężaniu produkty nie podlegają prostowaniu.
T6511
Tak samo, jak T6510 z wyjątkiem: po wyprężaniu dopuszczalne jest lekkie prostowanie w celu uzyskania zgodności ze standardowymi tolerancjami.
T652
Obrobione cieplnie w kąpieli, odprężone przez dogniatanie w celu wytworzenia stałego odkształcenia 1% do 5% i następnie sztucznie starzone.
T654

Obrobione cieplnie w kąpieli, odprężone przez dobijanie na zimno w matrycy wykańczającej i następnie sztucznie starzone.

T66

Obrobione cieplnie w kąpieli i następnie sztucznie starzone - poziom właściwości mechanicznych wyższy niż T6 jest osiągany przez specjalną kontrolę procesu (stopy serii 6000).

T7
Obrobione cieplnie w kąpieli i następnie sztucznie przestarzone.
T73
Obrobione cieplnie w kąpieli i następnie sztucznie przestarzone w celu osiągnięcia najwyższej odporności na korozję naprężeniową.
T732
Obrobione cieplnie w kąpieli i następnie sztucznie przestarzone w celu osiągnięcia najwyższej odporności na, korozję naprężeniową Stosuje się do materiałów próbnych obrabianych cieplnie z materiałów wyżarzonych lub materiałów o stanie utwardzenia F lub do produktów obrobionych cieplnie przez użytkownika z materiałów o dowolnym stanie utwardzenia.
T7351

Obrobione cieplnie w kąpieli, odprężone przez wyprężanie o kontrolowaną wartość (trwałe odkształcenie 0,5% do 3% dla arkuszy 1,5% do 3% dla płyt, 1% do 3% dla walcowanych lub wykańczanych na zimno walcówki lub grubych prętów, 1% do 5% dla kucia ' ręcznego i kucia pierścieniowego oraz dla pierścienia walcowanego) i następnie sztucznie przestarzone w celu osiągnięcia najwyższej odporności na korozję naprężeniową. Po wyprężaniu produkty nie podlegają prostowaniu.

T73510
Obrobione cieplnie w kąpieli, odprężone przez wyprężanie o kontrolowaną wartość (trwałe odkształcenie 1% do 3% dla wyrobów wyciskanych: prętów, nie pokrywanych kształtowników i rur, 0,5% do3% dla rur ciągnionych) i następnie sztucznie przestarzone w celu osiągnięcia najwyższej odporności na korozję naprężeniową. Po wyprężaniu produkty nie podlegają prostowaniu.
T3511

Tak samo, jak T73510 z wyjątkiem: po wyprężaniu dopuszczalne jest lekkie prostowanie w celu uzyskania zgodności ze standardowymi tolerancjami.

T7352
Obrobione cieplnie w kąpieli, odprężone przez dogniatanie w celu wytworzenia stałego odkształcenia 1% do 5% i następnie sztucznie przestarzone w celu osiągnięcia najwyższej odporności na korozję naprężeniową.
T7354
Obrobione cieplnie w kąpieli, odprężone przez dobijanie na zimno w matrycy wykańczającej i następnie sztucznie przestarzone w celu osiągnięcia najwyższej odporności na korozję naprężeniową.
T74
Obrobione cieplnie w kąpieli i następnie sztucznie przestarzone (między T73 a T76).
T7451
Obrobione cieplnie w kąpieli, odprężone przez wyprężanie o kontrolowaną wartość (trwałe odkształcenie 0,5% do 3% dla arkuszy, 1,5% do 3% dla płyt, 1% do 3% dla walcowanych lub wykańczanych na zimno prętów lub grubych prętów, 1% do 5% dla kucia ręczne­ go i kucia pierścieniowego oraz dla pierścieni walcowanych) i następnie sztucznie przestarzone (między T73 a T76). Po wyprężaniu produkty nie podlegają prostowaniu.
T74510
Obrobione cieplnie w kąpieli, odprężone przez wyprężanie o kontrolowaną wartość (trwałe odkształcenie 1% do 3% dla wyciskanych prętów, nie pokrywanych kształtowników i rur, 0,5% do 3% dla rur ciągnionych) i następnie sztucznie przestarzone (między T73 a T76). Po wyprężaniu produkty nie podlegają prostowaniu
T74511
Tak samo, jak T74510 z wyjątkiem: po wyprężaniu dopuszczalne jest lekkie prostowanie w celu uzyskania zgodności ze standardowymi tolerancjami.
T7452

Obrobione cieplnie w kąpieli, odprężone przez dogniatanie w celu wytworzenia stałego odkształcenia 1% do 5% i następnie sztucznie przestarzone (między T73 a T76).

T7454
Obrobione cieplnie w kąpieli, odprężone przez dobijanie na zimno w matrycy wykańczającej i następnie sztucznie przestarzone (między T73 a T76).
T76
Obrobione cieplnie w kąpieli i następnie sztucznie przestarzone w celu osiągnięcia dobrej odporności na korozję warstwową
T761

Obrobione cieplnie w kąpieli i następnie sztucznie przestarzone w celu osiągnięcia dobrej odporności na korozję warstwową. (Stosuje się do arkuszy i taśm ze stopu 7475).

T762

Obrobione cieplnie w kąpieli i następnie sztucznie przestarzone w celu osiągnięcia dobrej odporności na korozję warstwową. Stosuje się do materiałów próbnych obrabianych cieplnie z materiałów wyżarzonych lub materiałów o stanie utwardzenia F lub do produktów obrobionych cieplnie przez użytkownika z materiałów o dowolnym stanie utwardzenia.

T7651
Obrobione cieplnie w kąpieli, odprężone przez wyprężanie o kontrolowaną wielkość (trwałe odkształcenie 0,5% do 3% dla blach, 1% do 3% dla walcowanych lub wykańczanych na zimno: walcówki i prętów, 1% do w 5% dla kucia ręcznego lub pierścieniowego i dla pierścieni walcowanych) i następnie sztucznie przestarzone w celu osiągnięcia dobrej odporności na korozję warstwową. Po wyprężaniu produkty nie podlegają prostowaniu.
T76510

Obrobione cieplnie w kąpieli, odprężone przez wyprężanie o kontrolowaną wielkość (trwałe odkształcenie 1% do 3% dla wyciskanych: prętów, nie pokrywanych kształtowników i rur, 0,5% do 3% dla rur ciągnionych) i następnie sztucznie przestarzone w celu osiągnięcia dobrej odporności na korozję warstwową. Po wyprężaniu produkty nie podlegają prostowaniu.

T76511

Tak samo, jak T76510, z wyjątkiem: po wyprężaniu dopuszczalne jest lekkie prostowanie w celu uzyskania zgodności ze standardowymi tolerancjami.

T7652
Obrobione cieplnie w kąpieli, odprężone przez dogniatanie w celu wytworzenia stałego odkształcenia 1% do 5% i następnie sztucznie przestarzone w celu osiągnięcia dobrej odporności na korozję warstwową
T7654

Obrobione cieplnie w kąpieli, odprężone przez dobijanie w matrycy wykańczającej i następnie sztucznie przestarzone w celu osiągnięcia dobrej odporności na korozję warstwową.

T79

Obrobione cieplnie w kąpieli i następnie sztucznie przestarzone (bardzo ograniczone przestarzanie).

T79510
Obrobione cieplnie w kąpieli, odprężone przez wyprężanie o kontrolowaną wartość (trwałe odkształcenie 1% do 3% dla wyciskanych: walcówki, nie pokrywanych kształtowników i rur, 0,5% do 3% dla rur ciągnionych) i następnie sztucznie przestarzone (bardzo ograni­ czone przestarzanie). Po wyprężaniu produkty nie podlegają prostowaniu
T79511

Tak samo, jak T79510, z wyjątkiem: po wyprężaniu dozwolone jest lekkie prostowanie w celu uzyskania zgodności ze standardowymi tolerancjami.

T8
Obrobione cieplnie w kąpieli, przerobione plastycznie na zimno i następnie sztucznie starzone.
T81

Obrobione cieplnie w kąpieli, przerobione plastycznie na zimno i o około 1% i następnie sztucznie starzone.

T82
Obrobione cieplnie w kąpieli przez użytkownika, poddane kontrolowanemu wyprężaniu z minimalnym trwałym odkształceniem 2% i następnie sztucznie starzone (stop 8090).
T832

Obrobione cieplnie w kąpieli, przerobione plastycznie na zimno o określoną wielkość i następnie sztucznie starzone (stosuje się do rur ciągnionych ze stopu 6063).

T841
Obrobione cieplnie w kąpieli, przerobione plastycznie na zimno i następnie sztucznie nie dostarzone (arkusze i taśmy ze stopów 2091 i 8090).
T84151

Obrobione cieplnie w kąpieli, odprężone przez wyprężanie z trwałym odkształceniem 1,5% do 3% i następnie sztucznie nie dostarzone (płyty ze stopów 2091 i 8090).

T851
Obrobione cieplnie w kąpieli, odprężone przez wyprężanie o kontrolowaną wartość (trwałe odkształcenie 1% do 3% dla arkuszy, 1,5% do 3% dla płyt, 1% do 3% dla walcowanych lub wykańczanych na zimno walcówki i prętów, 1% do 5% dla kucia ręcznego i kucia pierścieniowego oraz dla pierścieni walcowanych) i następnie sztucznie starzone. Po wyprężaniu produkty nie podlegają prostowaniu.
T8510

Obrobione cieplnie w kąpieli, odprężone przez wyprężanie o kontrolowaną wartość (trwałe odkształcenie 1% do 3% dla wyciskanych: walcówki, grubych prętów, kształtowników i rur, 0,5% do 3% dla rur ciągnionych) i następnie sztucznie starzone. Po wyprężaniu produkty nie podlegają prostowaniu.

T8511

Tak samo, jak T8510 z wyjątkiem: po wyprężaniu dozwolone jest lekkie prostowanie w celu uzyskania zgodności ze standardowymi tolerancjami.

T852

Obrobione cieplnie w kąpieli, odprężone przez dogniatanie w celu wytworzenia stałego odkształcenia 1% do 5% i następnie sztucznie starzone.

T854
Obrobione cieplnie w kąpieli, odprężone przez dobijanie na zimno w matrycy wykańczającej i następnie sztucznie starzone.
T86
Obrobione cieplnie w kąpieli, przerobione plastycznie na zimno o około 6% i następnie sztucznie starzone.
T87

Obrobione cieplnie w kąpieli, przerobione plastycznie na zimno o około 7% i następnie sztucznie starzone.

T89

Obrobione cieplnie w kąpieli, przerobione plastycznie na zimno o odpowiednią wielkość w celu osiągnięcia podanych właściwości mechanicznych i następnie sztucznie starzone.

T9

Obrobione cieplnie w kąpieli, sztucznie starzone i następnie przerobione plastycznie na zimno.